сряда, 15 декември 2021 г.

Национален театрален конкурс Ангел Тодоров 125

 

Фондация ВИА, във връзка с навършването през 2022 на 125 години от рождението на артиста Ангел Тодоров, обявява

Национален театрален конкурс

Ангел Тодоров 125

Целта на конкурса е поставянето на пиесата Вълните на времето от Тодор Симеонов, която е близо документален разказ на един ден (22 юли 1937) от живота на семейството на Ангел Тодоров.

В конкурса могат да вземат участие режисьори, драматурзи и театри (държавни, общински, частни, самодейни).

Задачата на участника е да осигури или да допринесе за поставянето на пиесата на сцена и/или записването й на филм (видео).

Желанието за участие трябва да се изпрати на адрес konkurs125@apeva.art

Явилите се за участие ще получат текста на пиесата, както и допълнителни информации, а също и отговор на всички евентуални въпроси, свързани с конкурса.

Краен срок за явяване на конкурса е 30 септември 2022, но той може преждевременно да бъде закрит при постигане на целта му. В същото време заявки за интерес към пиесата се приемат неограничено.

Всеки участник, който реализира целта на конкурса получава диплома и парично възнаграждение, а ако участникът е театър, организаторите поемат хонорара за  авторските права и при определени условия някои други разходи.

Възнаграждението за добро, особено добро и най-добро изпълнение на целта на конкурса е съответно 500, 1000 и 2000 лева.

Парични награди от 100 и 200 лева ще бъдат присъдени за рецензии и препоръки от участници, предназначени на медии, на театри, на организаторите и на автора.

Осигуреният фонд за конкурса е 5000 лева, който се предвижда да бъде увеличен от организаторите и други спонсори.

Варна-Будапеща, 15 декември 2021

  


* * *

Няма коментари:

Публикуване на коментар