понеделник, 6 септември 2021 г.

Криворазбраната – Позорищен конкурс

 

Фондация ВИА по случай 150 годишнината от публикуването на Криворазбраната цивилизация на Добри Войников обявява национален литературен конкурс за написване на нова българска пиеса със заглавие

 

Криворазбраната демокрация

 

1. Конкурсът има две категории:

А. Готова (завършена) пиеса (110-170 минути).

Б. Синопсис на пиеса (5-10 страници) и различни готови части от нея (общо 10-20 страници).

2. На конкурса може да се яви всеки, който е навършил 14 години с едно собствено оригинално (непубликувано) произведение на български език.

3. Таксата за участие е 10 лева.

4. Ще бъдат раздадени различни дипломи, освен това първи, втори и трети парични награди от съответно 200, 100 и 50 лева. Наградите за произведения от категория Б ще бъдат изплатени в половин размер, но допълнени до пълен размер, ако произведението бъде завършено в срок от една година след обявяването на резултатите.

5. Специална премия ще получат участниците, които приложат предварителен договор за представяне на пиесата от държавен, общински, частен или самодеен театър.

6. За награди и премии организаторът осигурява 500 лева и цялата сума от таксите за участие. В очакване са и други суми от спонсори.

7. Срокът за явяване на канкурса е 30 април 2022. Резултатите ще бйсат обявени на 27 август 2022. Участниците с предварителен  договор за поставяне на пиесата ще биват оценявани  и награждавани извънредно, до 30 дена от явяването.

8. Пиесите за конкурса могат да бъдат от всякакъв сценичен жанр (драма, комедия, трагикомедия, мюзикъл и т. н.) и трябва да имат собствено оригинално заглави и подзаглавието „или Криворазбраната демокрация“.

Адрес на конкурса:

krivo@valtozovilag.hu

 * * *

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар